TERMENE_AI_360 – platforma inovativă pentru analiza automată a datelor și informațiilor pentru afaceri, COD SMIS 129271

  • Valoare: TERMENE_AI_360 este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regi-onală si din fonduri de la bugetul de stat prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, axa prioritara 2-Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru economie digi-tala competitiva. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 21.312.808,64 lei din care 15.999.976,20 lei valoarea ajutorului nerambursabil
  • Obiectiv: Obiectivul general al proiectului este diversificarea serviciilor și creșterea produc-tivității companiei Termene (Termene Just SRL) prin trecerea de la metode tradiționale de analiză a datelor și informațiilor pentru afaceri (în engleză „business inteligence”) la meto-dele moderne folosite în știința datelor (DS-Data Science) pe baza dezvoltării unei platfor-me pentru știința datelor, inteligență artificială (AI-Artificial Intelligence) și învățare auto-mata (ML – Machine Learning)
  • Rezultat anticipat: TERMENE anticipează o creștere a gradului său de competitivitate în propriul sector de activitate, prin majorarea numărului de clienți și diversificarea produselor și serviciilor pe care le oferă.
  • Perioada de implementare: Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 de luni începând de la 31.03.2020 până la 31.03.2023

TERMENE JUST SRL este compania din spatele platformei cu informații despre companii Termene.ro. În calitate de beneficiar, TERMENE JUST SRL a încheiat Contractul de Finanța-re nr 21/221_ap2/31.03.2020 cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Or-ganism Intermediar pentru Programul Operațional, pentru proiectul cu titlul “TERME-NE_AI_360 - platforma inovativă pentru analiza automată a datelor și informațiilor pentru afaceri”. Proiectul are o valoare de 21.312.808,64 lei (aprox. 4.5 milioane de euro).

Prin dezvoltarea platformei TERMENE_AI_360 pentru Data Science (știința datelor), TERMENE dorește să aducă îmbunătățiri semnificative în sectorul de analiză a datelor. Datele colectate și stocate de aceste tehnologii pot aduce beneficii care să transforme companiile și societățile, dar numai dacă le putem interpreta. Aici intervine știința datelor.

Artificial Intelligence (inteligența artificială) și tehnologiile de tip Machine Learning vor fi fo-losite în procesul de analiză a partenerilor la stabilirea riscului de creditare și nu numai. Rezul-tatul scontat este creșterea competitivității acestui sector cheie de furnizare de informații des-pre companii și de management de risc comercial pentru societate

“Viitorul aparține inteligenței artificiale, iar dezvoltarea unui sistem de Machine Learning este un pas necesar în creșterea companiei noastre. Datele reprezintă fundamentul inovării, dar va-loarea acestora provine din informațiile pe care experții în date le pot culege și asupra cărora pot acționa ulterior. Firmele din România au nevoie de metode moderne de analiză a datelor și a informațiilor pentru afaceri. Știința datelor dezvăluie tendințele și produce informații pe care oamenii de afaceri le pot utiliza pentru a lua decizii mai bune și pentru a crea produse și servi-cii mai inovatoare. Proiectul TERMENE_AI_360, bazat pe inteligență artificială, ne va ajuta să venim în sprijinul tuturor companiilor românești și nu numai care vor să beneficieze la ma-ximum de tehnologiile avansate pentru înțelegerea datelor. Mai mult decât atât, credem că ex-tinderea și adaptarea rezultatului nostru în alte sectoare de activitate va genera multiple efecte economice pozitive”, a declarat Ionuț Fodoca, manager de proiect pentru TERMENE_AI_360.

“Viitorul aparține inteligenței artificiale, iar dezvoltarea unui sistem de Machine Learning este un pas necesar în creșterea companiei noastre. Datele reprezintă fundamentul inovării, dar va-loarea acestora provine din informațiile pe care experții în date le pot culege și asupra cărora pot acționa ulterior. Firmele din România au nevoie de metode moderne de analiză a datelor și a informațiilor pentru afaceri. Știința datelor dezvăluie tendințele și produce informații pe care oamenii de afaceri le pot utiliza pentru a lua decizii mai bune și pentru a crea produse și servi-cii mai inovatoare. Proiectul TERMENE_AI_360, bazat pe inteligență artificială, ne va ajuta să venim în sprijinul tuturor companiilor românești și nu numai care vor să beneficieze la ma-ximum de tehnologiile avansate pentru înțelegerea datelor. Mai mult decât atât, credem că ex-tinderea și adaptarea rezultatului nostru în alte sectoare de activitate va genera multiple efecte economice pozitive”, a declarat Ionuț Fodoca, manager de proiect pentru TERMENE_AI_360.

De ce e nevoie de TERMENE_AI_360?

Termene.ro a analizat atent cerințele și nevoile clienților săi și a decis să investească în Data Science și Machine Learning - factori cheie pentru diversificarea serviciilor de Business Intel-ligence și Risk Management pe care le oferă companiilor.

“Dat fiind trendul puternic ascendent la nivel mondial, considerăm că investiția în Data Scien-ce și Machine Learning este o oportunitate, dar și o necesitate în România. În același timp, investiția noastră în proiectul TERMENE_AI_360 e perfect aliniată cu politica de construcție a pieței unice digitale stabilită de Uniunea Europeană (Digital Single Market)“, a mai declarat Ionut Fodoca.

În cadrul proiectului de finanțare, TERMENE va crea un grup propriu de R&D (cercetare, dezvoltare și inovare), care se va concentra pe studiul științific, tehnologic și inovativ al meto-delor specifice necesare în domeniul științei datelor (în special pe algoritmii de Machine Lear-ning) și pe aplicarea acestora în relația cu partenerii de afaceri, dar nu numai.

Datorită susținerii investiției de către Autoritatea pentru Digitalizarea României, compania TERMENE va achiziționa un imobil care să permită desfășurarea noii activități și amenajarea unui Data Center care să facă posibilă atingerea obiectivelor tehnologice asumate în proiect

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României